Opći sindikat MUP-a RH×

- UPOZORENJE -

Rad u ovoj aplikaciji dopušten je samo članovima Općeg Sindikata MUP-a, sukladno UVJETIMA KORIŠTENJA te druge osobe nisu ovlaštene koristiti ovu aplikaciju.

UVJETI KORIŠTENJA

Izjavljujem da sam upoznat da predmetna aplikacija omogućava uvid u matične podatke Općeg Sindikata MUP-a, odnosno uvid u matične podatke članova i njihove osobne podatke, kao i da ista omogućava izmjenu matičnih i osobnih podataka preko Administratora sindikata.
Upoznat sam s odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka te se obvezujem u korištenju aplikacije pridržavati se istog.
Obvezujem se da ću podatke iz aplikacije koristiti odnosno mijenjati u skladu sa Statutom Općeg Sindikata MUP-a i u skladu s nalogom ovlaštenih osoba Općeg Sindikata MUP-a.